Prof. Dr. Bagdy Emőke

pszichológus

Olvasói vélemény

" A „nagybetűs életre” felkészítő (tan)könyvet tart kezében a tisztelt Olvasó.
Mást ígér, mint a szokványos iskolai tankönyvek. Közvetlen kapcsolat légkörét teremtve „beszélget” olvasójával, elsősorban a gyermekekkel, leginkább a serdülő és adoleszcens korúakkal, hogy megtudhassa, mit tartanak fontosnak, mit gondolnak az élet értelméről, céljáról, örömteli megélésének lehetőségéről. Kérdőíves tájékozódással deríti fel olvasói véleményét, hogy azután ő maga mondja el élettapasztalatokon nyugvó javaslatait, üzeneteit.
A szerző, Sütő Ágnes ízig-vérig pedagógus. Biológia-testnevelés szakos tanár, sportszervező, tanácsadó, aki szilárd meggyőződésekkel, erős hittel él, akit embersége, empátiás viszonyulása, életfilozófiája tesz vonzóvá, elhivatottsága pedig lenyűgöző. Annyira feltárulkozóan őszinte, hogy a bevezetőben önmagáról is vall, hitelessé és vonzóvá téve nevelői szándékait, gyermekszeretetét. Tanításait egy-egy fejezetbe sűrítve tematizálja, ekképp rendkívül gazdag repertoárt nyit meg az olvasó előtt, mint pl. az élet értelme, célja, a személyes célok világa, önismeret, önkép, önbecsülés, hit, egészséges életmód, pozitív gondolkodás, egész életen át tartó tanulás, boldogság, családi élet, szeretet-nyelv, spiritualitás, test-lélek-szellem, stb..
A jelenkori iskolarendszerről írt kritikája keményen őszinte, kritikus, de helytálló. „Saját tanterve” szerint embernevelés, személyiségfejlesztés, érzelmi és kapcsolati, szociális nevelés szükséges inkább, hogy a felnövő ifjú ember megküzdhessen az élet kihívásaival és talpon maradjon egészségben, elegendő boldogságban.
Tiszteletben tartva nézeteit magam a reinkarnációs elgondolásaiban nem osztozom, és ezzel vélhetőleg nem állok egyedül az olvasók között. A hitéleti orientáció formálását nem tekintem pedagógiai feladatnak, ennek eldöntése jelen korunkban a szülők és az egyház közti kapcsolatban történhet meg.
Mindazáltal elfogadom a szerző saját kalauzolását könyvének szellemi birodalmában, amiképp azt üzeni: „Tudd, hogy a három legfontosabb szó, amivel irányíthatod életedet: beállítódás, tudatosság, felelősség. Ez a könyv neked szól, ha arra vágysz, hogy egészséges, boldog, sikeres életet élj és elhatároztad, hogy teszel is azért, hogy így legyen!”
A tanítómester szerző anyai gondoskodása tűnik ki a könyv végén az ajánlott olvasmányok listájának megajánlásában, ezt fejezi ki az a búcsú is, amelynek során Teréz anya „Élet himnuszát” adja útravalóul olvasóinak.
Zárjuk szívünkbe a nemes lelkű üzeneteket, és ki-ki azt vegye fel Sütő Ágnes tantervéből saját kurzus gyanánt, amiben személyes hiányait az üzenetek betöltik. Sütő Ágnes iskolájában legyen a növendékének szellemi szabadsága! "